108. INTERVJU med experten: Stöd för anhöriga till personer med alkohol- eller narkotikamissbruk

Är du anhörig till ett barn, en förälder, en vän eller ett syskon med alkohol- eller narkotikamissbruk? Du är inte ensam. Du är en av cirka 4 miljoner, bara i Sverige. Cirka 890.000 personer i Sverige lider idag av alkohol- och narkotikamissbruk (Socialstyrelsen, 2015). Som sagt; du är inte ensam!

Jessica har träffat CRAFT-terapeuten Carina Bång som hjälper personer som är anhöriga till personer med alkohol- och/eller narkotikaproblem. Vi pratar om vad man som anhörig kan göra, vad man bör undvika och vad man kan tänka för att inte glömma bort sig själv. Vi pratar om kommunikationsstrategier, skam och skuld, ensamhet, om vikten av motivation och att förstå hur viktig du som anhörig är. Ett informativt och inspirerande avsnitt som riktar sig till alla oavsett om du är anhörig, har ett missbruk eller bara är nyfiken på anhörig- och missbruksproblematik.

Klippare: Daniel Svensson
Musik: Douglas Gårdh

Carinas böcker:
1. Släpp kontrollen – vinn friheten! För anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser
2. Du är viktig! Till dig som är anhörig till en person med alkohol- eller narkotikaproblem

Carina får du kontakt med via e-post: info@carinabang.se

Länkar till dig som behöver stöd eller vill veta mer:

Föreningar m.m.
•    FMN – Föräldraföreningen mot narkotika (www.fmn.se)
•    AMD – Anhöriga mot droger (http://www.anhorigamotdroger.se)
•    AHA – Anhöriga hjälper anhöriga (http://www.aha-forening.org/)
•    Trygga barnen – för barn och unga som växer upp i familjer med beroendeproblem/psykisk ohälsa (www.tryggabarnen.org)
•    Maskrosbarn – för barn och unga som växer upp i familjer med beroendeproblem/psykisk ohälsa (www.maskrosbarn.org)
•    Vackra maskrosbarn – stöd och egna historier (www.vackramaskrosbarn.se)

12-stegsinriktat stöd
•    Co-Anon – för anhöriga till någon med beroendeproblem (www.coanon.se)
•    Al-Anon – för anhöriga till en person med alkoholproblem
*     Alateen – för ungdomar som är anhörig till någon med alkoholproblem (www.al-anon.se)
•    Nar-Anon – för anhöriga till någon med narkotikaberoende (www.nar-anon.se)
•    CoDa – för dysfunktionella relationer (www.coda-se.se)
•    ACA – för vuxna barn till alkoholister och andra dysfunktionella familjer (www.aca.org)

Stöd via telefon
•    Stödlinjen – för spelmissbrukare och deras anhöriga (www.stodlinjen.se)
•    Alkohollinjen – för personer som oroar sig för sin egen alkoholkonsumtion och anhöriga (du kan vara anonym) – 020-844448
•    Jourhavande medmänniska – 08-7021680
•    Nationella hjälplinjen – 020-22 00 60
•    BRIS – för barn som behöver som behöver någon att prata med om sin jobbiga hemsituation (www.bris.se)
•    Jourhavande präst – 112, be att få bli kopplad till Jourhavande präst

Forum på nätet (anonymt)
•    www.alkoholhjälpen.se
•    www.anhörigstödet.se

Mer stöd som nämns i programmet:
•    CRAFT – rekommenderas av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer som stöd för anhöriga (www.craftsverige.com)
•    Ersta vändpunkten – hjälp för unga och vuxna anhöriga (www.erstadiakoni.se/vandpunkten)

Sjuk i huvudet

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.