76. INTERVJU; Ett barn till döva föräldrar

Jessica har träffat Johanna som är CODA; child of deaf adults. Hon har växt upp med två döva föräldrar där dessutom den ena föräldern haft missbruksproblem. Hör hennes berättelse om hur samhället glömde bort henne som barn, om människors fördomar, okunskap och om hur hon genom terapin jobbat med skuldkänslor, sorg och ilska. Hon berättar även om rollen som medlare mellan den hörande och döva världen, om valet att jobba med musik och om hur inställningen och relationen till teckenspråket förändrats. Ett otroligt viktigt, lärorikt och inspirerande samtal som förhoppningsvis kan öka både kunskapen, förståelsen och empatin för minoritetsgruppen döva och CODA.

Klippare: Olle Qvarnström
Musik: Douglas Gårdh

Du hittar Johannas band HÄR.

Sjuk i huvudet

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.