09. Anknytning

Anknytningsteorin handlar om hur vi som spädbarn knyter an till vår närmaste vuxna (mamman i de flesta fall), och huruvida den anknytningen blir trygg eller otrygg kommer att under hela livet påverka våra relationer. Viktor och Jessica har läst boken… Continue Reading