104: INTERVJU: Jessicas klient Bianca om rösthörning, dystemi och självskadebeteende

Kronisk depression, självskadebeteende, självmordstankar, ätstörningar och rösthörning. Detta är några av de symtom 16-åriga Bianca lidit av i större delen av sitt liv. Sedan sex månader tillbaka går Bianca i terapi hos Jessica och vill nu dela med sig av… Continue Reading