51. HSP och känslor

HSP, Highly Sensitive Person. Ett begrepp som myntades av Elaine Aron på 90-talet i USA. Hon har genom sin forskning kommit fram till att 15-20% av jordens befolkning har ett medfött överkänsligt nervsystem. Jessica och Viktor anser sig personligen ingå… Continue Reading