69. INTERVJU: Stiftelsen Choice om alkohol, narkotika och tobak

jag är sjuk i huvudet

Stiftelsen Choice är en ideell organisation som tillsammans med läkarstudenter vill öka kunskapen om ANT (alkohol, narkotika och tobak) och dess påverkan på kroppen. Vi har träffat Meta och Anja, två representanter från Choice, som under en timme på ett pedagogiskt och lättförståeligt… Continue Reading