Tankar kring vårt poddnamn

Jag fick idag ett mejl från en lyssnare som reflekterade kring och på ett klokt och välformulerat sätt ifrågasatte vårt poddnamn ”Jag är sjuk i huvudet”. Jag vill därför i text tydliggöra vår intention med det namnvalet, i hopp om att förebygga framtida missförstånd. Jag vill också tacka dig L för ditt mejl.

Titel inklusive undertitel för min och Viktors podd är ”Jag är sjuk i huvudet – I en frisk samtid”. Min avsikt med det namnvalet var att ge en tankeställare kring det samhälle vi lever i idag kopplat till det som vårt samhälle definierar som ”friskt”. Min fasta övertygelse (med stöd av statistik) är att psykisk ohälsa, som vi idag klassar som ”sjukt”, snarare är regel än undantag, det vill säga något fullständigt normalt, något som drabbar större delen av befolkningen i olika utsträckning. Okej, helt normalt alltså. Då är min fråga: Bör det som är normalt, det som berör en majoritet av befolkningen, klassas som sjukt? Det tycker inte jag, det bör i alla fall inte ses som något tabubelagt eller konstigt.

Men om det nu klassas som sjukt så tar jag mig friheten att ironiskt nog kalla vårt samhälle för friskt. Att må dåligt i det samhälle vi lever i, med de förväntningar och krav som finns, är för mig fullkomligt rimligt, friskt och naturligt. Jag ser det snarare som något positivt att våra hjärnor säger ifrån och ger oss tydliga symtom när de yttre förutsättningarna ser ut som de gör idag. Det innebär att våra larmsystem är aktiverade och välfungerande. Hurra!

För de som är drabbade av psykiatrisk sjukdom, exempelvis bipolär sjukdom, har jag all förståelse för att detta kan innebära ett stort lidande vilket jag inte under några omständigheter gläds över eller ifrågasätter. Däremot vägrar jag acceptera att personer som har en psykiatriska diagnos ska skämmas över det. Det ska vara lika okej att säga att man är sjuk i hjärnans celler, som att säga att man har njursvikt eller cancer. Sjukdom som sjukdom. Oavsett den sitter i hjärnan, njuren eller annan kroppsdel.

Läs gärna min artikel i Expressen så kanske min intention blir än mer tydlig. Klicka Här.

Om samhället kallas friskt så är jag stolt över att kalla mig för sjuk i huvudet! Jag är glad som har en välfungerande hjärna med ett välfungerande larmsystem. Kram på er!

Sjuk i huvudet

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.